Company Certificate

Фирмен сертификат

 • Member certificate of China Education Equipment Industry Association in 2021
 • Member of Beijing Education Equipment Industry Association in 2021
 • Multimedia resource system
 • National High Tech certificate
 • On demand multimedia copyright registration certificate
 • Software product registration certificate of all-in-one collection, broadcasting, recording and editing machine
 • TV Association recommended product certificate
 • Zhongguancun High Tech certificate
 • Appearance patent certificate

  Патентно удостоверение за външен вид

 • Collection, broadcasting, recording and editing machine system v3 0 computer software copyright registration certificate

  Сертификат за регистрация на авторски права на компютърен софтуер

 • Copyright of live video on demand mobile app software

  Авторско право на софтуер за мобилно приложение за видео на живо при поискване

 • Full HD system

  Full HD система

 • Guest interview copyright registration certificate

  Удостоверение за регистрация на авторски права на интервю за гост

 • Intelligent image tracking system

  Интелигентна система за проследяване на изображения

 • Intelligent image tracking

  Интелигентно проследяване на изображението

 • ISO9001 certificate - Chinese

  ISO9001 сертификат - китайски

 • ISO14001 Chinese

  ISO14001 китайски

 • Kaidi non editorial system v3 0

  Kaidi нередакционна система v3 0

 • Live on demand platform

  Платформа на живо при поискване

 • Multimedia resource management system v1 0

  Система за управление на мултимедийни ресурси v1 0

 • Patent of all-in-one camera

  Патент на камера "всичко в едно".

 • Plastic shell appearance patent

  Патент за външен вид на пластмасова обвивка

 • safe-conduct

  безопасно поведение

 • Teaching resource database

  База данни с учебни ресурси

 • Trademark registration3

  Регистрация на търговска марка 3

 • Utility model patent certificate

  Патентно удостоверение за полезен модел

 • Virtual appearance patent certificate

  Патентно удостоверение за виртуален външен вид